Harrys står för en känd, hög och jämn kvalitet till alla kunder, som leder till rekommendationer och återkommande köp.
Vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i den omfattning vi kar kunskap om och resurser till. 
För att förverkliga detta behöver vi:
Demontera och dränera bilar på ett miljösäkert sätt så att allt avfall tas om hand, prima delar kan återanvändas och värdefulla material återvinnas.
Leverera bildelar som motsvarar nya delars prestanda med hög leveranssäkerhet.
Ha kunskap och insikt i att vi följer kunders och samhällets lagstiftningskrav tillsammans med flexibel personal med tillräckligt hög kompetens, som ständigt kompetensutvecklas.
Alltid försöka ligga steget före våra konkurrenter tillsammans med personal som alltid arbetar med ständiga förbättringar.

Övergripande mål
Harrys skall öka användandet av andelen begagnade bildelar vid skadereparationer samt optimera återvinning och återanvändning av reservdelar och material.

Harrys är certifierade inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och systematiskt brandskyddsarbete enl. Sveriges Bilåtervinnares Branschcertifiering, vi arbetar med ständig förbättring av vår verksamhet.