Alla våra delar har genomgått ett led av kvalitetskontroller och är märkta med en kvalitetsklass för att du som kund skall kunna känna dig säker med delen du köper.
Vi klassar alla våra delar enligt (SBR) Sveriges Bilåtervinnares Riksförbunds klassningslista för begagnade bildelar.
Är du osäker på en kvalitetsklassning eller har frågor runt en av våra detaljer är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

A
Kontrollerad och testad del utan anmärkning. Delen är felfri och representerar bilens ålder och miltal. Delen är användbar utan åtgärd.

A*
A-detalj med reservation. Detaljen har tydlig information som klargör brist eller anmärkning.

M
Miljödel. Återvunnen reservdel som oftast kan användas utan åtgärd. Detaljen har/kan ha hög ålder/miltal och har utförlig anmärkning eller tydligt beskriven brist.

Samtliga bildelar i alla klasser kompletteras med bild och kan även ha kommentarer för att ytterligare tydliggöra artikelns skick.


Detaljerad beskrivning av kvalitetsklasserna

A
Kontrollerad och testad del utan anmärkning. Delen är felfri och representerar bilens ålder och miltal. Delen är användbar utan åtgärd.
Gällande karosseri/mekaniska delar som är märka A skall de vara i sådant skick att de skall kunna monteras direkt på bilen.
Detaljen är rengjord och plåtdetaljer är renplockade.

A*
A-detalj med reservation. Detaljen har tydlig information som klargör brist eller anmärkning.
Är delarna märka A* finns det en tydlig beskrivning på vad som är defekt eller brist som behöver åtgärdas innan montering.

Vid karosseri delar kan det vara bucklor, dörruppslag som är riktningsbara. Dessa skall vara uppmätta enligt MYSBY, så att yta finns angiven.

Vid mekaniska delar kan det exempelvis vara synliga reparationer av exempelvis infästningselement eller att de är reparationsbara. På elektriska komponenter kan det vara elinfästningar som är synligt reparerade eller att de är reparationsbara.
Det skall tydligt framgå att det går att åtgärda men att det erfordras åtgärd före montering. Detaljen är rengjord.

M
Miljödel
Dessa delar är inte direkt avsedda för verkstads användning då de har brister som är mer omfattande och kräver mer tid för återställandet.
Återvunnen reservdel som oftast kan användas utan åtgärd. Detaljen har/kan ha hög ålder/miltal och har utförlig anmärkning eller tydligt beskriven brist. Är de märka M finns en tydlig beskrivning på vad som är defekt eller brist som behöver åtgärdas innan montering.
Vid karosseri delar kan det vara större bucklor, dörruppslag som är riktningsbara, falsförseglingen i dörrar, huvar, bakluckor har en början till att släppa. Om det finns början till att falsförseglingen börjar släppa skall det tydligt beskrivas.
Vid mekaniska delar kan vara defekta infästningar men som är möjliga att återställa för att kunna montera delen.
Det skall tydligt framgå att det går att åtgärda men att det erfordras åtgärd före montering. Detaljen är rengjord.