GDPR (General Data Protection Regulation)

AB Harrys Bilskrot har lång erfarenhet av att lagra och hantera kunders data och information som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

GDPR är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR ungefär Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig
Dina personuppgifter används för att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda våra produkter. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre, ge snabbare service och erbjuda produkter anpassade för dig.

Dina personuppgifter är trygga hos oss
Vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Kunduppgifter skyddas av sekretess och hanteras konfidentiellt. Vi vill vara tydliga med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. Du kan ändra vissa av dina uppgifter genom att kontakta oss.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det varierar från personnummer, namn och adress till uppgift som registreringsnummer eller det språk du talat om för oss att du vill bli kontaktad på.
Personuppgifter kan inhämtas från dig när du lägger en order men också senare när du kommunicerar med oss. Vi kan även inhämta uppgifter från externa källor som till exempel kreditupplysningsföretag och Folkbokföringsregistret, fakturabetalning samt genom cookies på våra webbsidor.

Hur använder vi personuppgifter?
Personuppgifter är nyckeln till att vi ska kunna ge dig personliga erbjudanden, tips och råd och för att bättre förstå vilken produkt du vill ha och hur du vill att vi kommunicerar med dig.
Vi använder personuppgifter för att förbättra våra produkter och göra det möjligt att genomföra betalningar, kredit- och riskbedömningar.
Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av oss och i så fall få ett utdrag. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade eller raderade.

Länk till vår Integritets Policy